Welkom bij vereniging Febe

Welkom op de website van Febe, een vereniging van werkers in de gezondheidszorg op gereformeerde grondslag. 
Op onze website kunt u veel lezen over de achtergrond, het ontstaan en de doelstellingen van onze vereniging. Maar u kunt ook relevante nieuwsartikelen of samenvattingen van lezingen nazoeken, of uw vraag en/of casuïstiek voorleggen aan één van de deskundigen van het kennisplatform.
Om u een indruk te geven van het werk van de vereniging Febe, verwijzen wij u naar een terugblik over de gehouden activiteiten en naar onze agenda
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze zeker melden via contact
Van harte welkom bij Febe!

Studiedag Febe/RMU 'Voltooid... of niet?!'

Op 8 februari 2018 hebben Febe en de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn een studiedag gehouden, waarbij bezinning, deskundigheidsbevordering en ontmoeting voor werkers in de gezondheidszorg centraal stonden. Het thema was 'Voltooid... of niet!? | Dilemma's bij een stervenswens. Ds. M.A. Kempeneers heeft de indrukwekkende hoofdlezing verzorgd en vervolgens vonden diverse workshops plaats.

We mogen terugkijken om een mooie, waardevolle en gezellige studiedag! 

Terugblik thema-bijeenkomst RMU en Febe

Een zinvol einde

Op donderdag 16 februari 2017 organiseerden de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn en Febe een gezamenlijke thema-bijeenkomst in 'Het Baken' in Woerden. Circa 175 werkers in de gezondheidszorg stonden stil bij het thema 'Een zinvol einde. Palliatieve zorg als alternatief?!' Marleen Hout, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, heeft ons deze avond meegenomen in de wereld van vragen, mogelijkheden en dilemma’s rondom palliatieve zorg. Er werden ook diverse casussen met betrekking tot palliatieve zorg besproken.

Themabijeenkomst Febe en RMU

15 februari was de eerste thema-bijeenkomst van Febe in samenwerking met de RMU, de sector Gezondheidszorg en Welzijn 'Het Richtsnoer', een feit. We kijken terug op een goed bezochte avond met een actueel onderwerp. Dat het onderwerp actueel is en leeft, bleek wel uit de recente voorbeelden uit het nieuws in de lezingen (o.a. het rapport Schnabel) en de vele vragen vanuit de zaal.

Terugblik Febe-uitje

24 september 2015: de dag van het Febe-uitje!  's Morgens werden we verwelkomd bij de Erdee Media Group en na koffie met gebak zijn we begonnen aan het interactieve, leerzame morgenprogramma. Tijdens de presentatie waar de dilemma's besproken werden van het uitgeven van een christelijke krant in een seculiere maatschappij, werd ook de toespits gemaakt naar nieuws over de zorg. Naast de presentatie kregen we ook nog een rondleiding door de newsroom en hebben we de Banier boekenwinkel bezocht. Na het gebruik maken van de lunch, waren we toe aan een actief middagprogramma in de buitenlucht.