Terugblik op gehouden activiteiten

Terugblik op gehouden activiteiten georganiseerd door Febe in de afgelopen vijf jaar

2014

Op 20 februari heeft dr. A.A. de Lely, psychiater, in Maartensdijk een lezing verzorgd over het omgaan met zorgvragers met psychische problemen. Na de lezing was er  uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen aan dr. A.A. de Lely.

2013

Op 14 februari vindt er een bijeenkomst plaats in Maartensdijk. De heer E. Treur, begrafenisondernemer, houdt een lezing over ‘Zorg en begeleiding ná verliezen’.

Op 25 mei vindt de jaarvergadering plaats in Huize Winterdijk te Gouda. Tijdens deze vergadering verzorgt mevrouw C.J.P. Boogaard, maatschappelijk werkster, een lezing over ‘Familieparticipatie in de zorg: negeren of anticiperen’.

Op donderdagavond 10 oktober wordt er een thema-avond gehouden in het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam. Deze avond is met name bedoeld om jongeren in de gezondheidszorg toe te rusten. Spreker is: mevrouw drs. G. Ham-Willemsen. De titel van de lezing is: ‘Omgaan met jouw grenzen’.

2012

Donderdagavond 16 februari vindt in het Hervormd Centrum te Maartensdijk een bijeenkomst plaats. Drs. ing. C. Stijnen houdt een lezing over ‘Dementie, belicht vanuit de neurobiologie’.

Zaterdag 19 mei wordt de jaarvergadering gehouden in Huize Winterdijk te Gouda. Inleiders zijn Jantine den Uijl en Maarten van Dijk. Zij spreken over: ‘De zorgverlener in balans’.

Op 22 november vindt de tweejaarlijkse studiedag plaats in Veenendaal met als thema ‘Palliatieve zorg, kwaliteit van zorg in de stervensfase’. Sprekers zijn: ds. H. Zweistra, predikant te Nederhemert, dr. P.J. Lieverse, anesthesist in de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam en mevrouw J. Koningswoud-ten Hove, directeur in hospice Calando. Na de lezingen wordt er een forumdiscussie gehouden.

2011

Op donderdagavond 11 februari vindt er in het Hervormd Centrum van Maartensdijk een bijeenkomst plaats, waarin mw. L.M. de Pater een lezing houdt over het onderwerp ‘De ziekenverpleging tot 1950 in woord en beeld’.

Zaterdag 21 mei wordt de jaarvergadering gehouden in Huize Winterdijk te Gouda. Prof. dr. W.J. op ’t Hof houdt een lezing over ‘Spiritualiteit, zingevingsvragen in de zorg’.

Op donderdagavond 6 oktober vindt er een gezellige en bezinnende informele avond plaats in het Hervormd Centrum van Hardinxveld-Giessendam. Het enthousiaste echtpaar Van Heijningen vertelt in woord en beeld over ‘China: zending en zorg’.

Donderdag 1 december ‘s avonds wordt er een bijeenkomst gehouden in één van de zalen van de Adventkerk van Veenendaal. Dr. R. Seldenrijk verzorgt een lezing over ‘Seksualiteit in de gezondheidszorg; een verdieping in een actueel thema’.

2010

Donderdagavond 18 februari vindt er in het Hervormd Centrum te Maartensdijk een bijeenkomst plaats, waarin de heer A. Hoogendoorn – adviseur van Febe – een lezing houdt over het onderwerp: ‘Doe uzelf geen kwaad’. Diverse aspecten rond het vraagstuk van suïcide komen aan de orde. De avond wordt afgesloten met een interactief gedeelte.

Op 25 maart is er een avond georganiseerd in een vergaderzaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld, die speciaal bedoeld is voor jonge leden en studerenden, hoewel ook ouderen van harte welkom zijn. Mevrouw drs. G. Ham-Willemsen houdt een lezing over ‘Omgaan met grenzen’.

Zaterdag 15 mei 2010 vindt de jaarvergadering plaats in Huize Winterdijk te Gouda. Ds. D. Heemskerk spreekt over het onderwerp ‘Vaccinatie: (on)verantwoord?’. Als tweede inleider treedt onze adviseur de heer drs. ing. C. Stijnen op over ‘Geprikkeld door een prikje?’ In de komende 4 jaar zal overgegaan worden naar een ander thema te weten ‘afhankelijke zorg’.

De studiedag wordt gehouden op 11 november 2010 in Veenendaal. Sprekers zijn ds. M. Krijgsman en dr. H.J. Agteresch over het onderwerp ‘Zorg(en)?! Ontwikkeling en toekomst in zorg… ‘. Vervolgens worden er 3 workshops gehouden, waarbij 3 verschillende werkvelden aan de orde komen: Tanny Gunter leidt de workshop ‘Psychiatrie’, Nella Oudijn de workshop ‘Verpleging’ en dhr. E. Nap de workshop ‘Gehandicaptenzorg’.

2009

Op donderdagavond 12 februari wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden in het Hervormd Centrum te Maartensdijk. De heer dr. K. Ruitenberg, directeur van de Schutse te Kesteren, houdt een lezing over ‘Euthanasie bij wilsonbekwame jongeren’. Na de pauze is er een interactief gedeelte.

Op 23 mei 2009 vindt de jaarvergadering plaats in Huize Winterdijk te Gouda. Ds. L. Terlouw houdt in de middagvergadering van de 23e mei een lezing over het onderwerp ‘Autonomie en dienstbaarheid, verenigbare begrippen voor de christelijke werker?’ Daarna is er een interactief gedeelte met aan het einde een plenaire bespreking om de resultaten te bespreken.

Op 17 september vindt het ledenuitje plaats. Het reisdoel is ‘Corpus, reis door de mens’ in Oegstgeest. Verder wordt de zogenaamde ‘Leidse loper’ gelopen en worden veel oudheden bekeken. De dag wordt besloten met winkelen en pannenkoeken eten in restaurant ‘Oudt Leyden’.

De najaarsledenvergadering vindt plaats op 7 november in een vergaderzaal van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Dr. B.S. Cusveller verzorgt een lezing over het onderwerp ‘De beroepscode: wat kan, mag en moet ik ermee?’ Na de lezing wordt er in groepjes gediscussieerd, waarna de resultaten plenair worden besproken.